Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

 • Hemen Ara : +90 462 410 4 410 info@akademikfenomen.com

Açık Öğretim (AÖF)

Açık Öğretimin belli programlarında 2011-2012 Öğretim Yılı dönemlik kredili sisteme geçildi. Dönemlik kredili sistem, derslerin dönemlik olarak belirlendiği, bir öğretim yılının güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemden oluştuğu bir sistemdir. Her dönem bir ara bir de dönem sonu sınavlarından oluşmakta ve bütünleme sınavı olmamaktadır. Öğrencilerin lehine bulduğumuz bu uygulama ile açık öğretim fakültelerinin örgün eğitimden bir farkının kalmayacağını düşünüyoruz.

 

KREDİLİ SİSTEM

 • Kredili sistemin amacı öğrenmenin iyileştirilmesidir.

 • Bu amaca ulaşmak için, kredili sistemde, ders sorumluluk üniteleri azaltılmış ve değerlendirme süreci yıl yerine yarıyıl (dönem) olarak belirlenmiştir.

 • Dönemlik kredili sistemde bir yıl güz dönemi ve bahar dönemi olmak üzere 2 dönemden oluşmaktadır.  Önlisans programları toplam 4 dönemden, lisans programları ise toplam 8 dönemden oluşmaktadır.

 • Başarıyı ödüllendiren, başarısızlığı zorlaştıran bir sistemdir.

 • Öğrenci merkezlidir, öğrenciye kendi geleceğini şekillendirme olanağı verir.

 • Değerlendirme harf sistemi iledir ve mutlak değildir.

 • Sistemde bütünleme  sınavı yoktur.

 • Her dönem bir ara sınav bir de dönem sonu sınavı yapılmaktadır. (Yılda toplam 4 sınav)

 • Ayrıca her fakülte kendi kararı ile bu sınavlar dışında e-ödev, pratik çalışmalar vb. uygulamalar değerlendirme için kullanabilir.

 • Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

 • Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır.

 • Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

 • Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan ikinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ. Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,  Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.


GÜZ DÖNEMİ
BAHAR DÖNEMİ
1. Yıl 1. yarı yıl (dönem) 2. yarı yıl (dönem)
2. Yıl 3. yarı yıl (dönem) 4. yarı yıl (dönem)
3. Yıl 5. yarı yıl (dönem) 6. yarı yıl (dönem)
4. Yıl 7. yarı yıl (dönem) 8. yarı yıl (dönem)KREDİLİ SİSTEME GEÇEN BÖLÜMLER 

 • İngilizce Öğretmenliği
 • Okulöncesi Öğretmenliği
 • Felsefe  
 • Sosyoloji
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Tarih
 • Eczane Hizmetleri
 • Kimya Teknolojisi
 • Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
 • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
 • İlahiyat  
 • Tarım
 • Laborant ve Veteriner Sağlık
 • Fotoğraflılık ve Kameramanlık
 • Bilgi Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Adalet


  AÖF`den Örgün Öğretime Yatay Geçiş

  Yeni düzenleme ile Açıköğretim veya uzaktan öğretim programları ile üniversitelerin örgün öğretim (normal öğretim) yapan programları arasında yatay geçiş hakkı tanınıyor.

  Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması gerekiyor. Ya da öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması şartı aranıyor.